Stop the Crop

For a sustainable, GMO-free future

Informacje o kampanii „Stop the crop”

Europa stoi w obliczu nowej fali upraw- GM, które mogą radykalnie zmienić sposób produkcji żywności - w tym masywne rozpylanie pestycydow. Rośliny GM są niepotrzebne, ryzykowne i sa tylko zrodlem zysków dużych firm wielonarodowych kosztem tradycyjnego, rodzinnego rolnictwa.

Ta strona internetowa i film prezentuja niektóre z niebezpieczeństw upraw GM, a także wzywaja obywateli całej Europy i poza nią do podjęcia działań, aby zaprzestac tych upraw. Rolnictwo musi w przyszłości żywic ludzi z korzyścia dla planety, a nie – wzbogacac korporacje. Musimy zapobiec rozprzestrzenianiu się upraw GMO w Europie.

Strona ta została opracowana przez Corporate Europe Observatory i Friends of the Earth Europe.

Corporate Europe Observatory (CEO) jest organizacja badań i kampanii. Jej cel to ujawnienie i zakwestionowanie uprzywilejowanego dostępu i wpływow posiadanych przez korporacje i ich lobbyistow w  decyzjach polityki UE. Wplyw korporacji na  decyzje w UE prowadzi do polityki, która pogłębia niesprawiedliwość społeczną i przyspiesza zniszczenie środowiska naturalnego na całym świecie. Zmniejszenie władzy korporacji i ujawnienie „greenwashingu” to warunek, aby rozwiazac problemy globalne: ubóstwo, zmiany klimatu, niesprawiedliwośc społeczna, głod i degradacja środowiska. Corporate Europe Observatory działa w ścisłym sojuszu z organizacjami interesów publicznych i ruchów społecznych wewnatrz i poza Europa, w celu opracowania alternatywy dla dominacji władzy korporacyjnej.
corporateeurope.org

Friends of the Earth Europe to największy w Europie obywatelski ruch na rzecz środowiska, zrzeszający ponad 30 krajowych organizacji z tysiącami lokalnych grup. Jesteśmy galezia europejska Friends of the Earth International, która zrzesza 76 krajowych organizacji członkowskich, okolo 5.000 grup lokalnych aktywistów i ponad dwa miliony zwolenników na całym świecie.
www.foeeurope.org

***

This project is supported by:

 • European Coordination of Via Campesina
 • European Environment Bureau (EEB)
 • Genet Inf
 • Food and Water Europe
 • Carbon Trade Watch
 • InfOMG, Romania
 • GMWatch, UK
 • IG Saatgut, Germany
 • SaveourSeeds, Germany
 • SlowFood, Germany
 • SlowFood, Italy
 • Bioforum, Belgium
 • Oikos, Belgium
 • Climaxi,  Belgium
 • AIAB, Italy
 • Firab, Italy
 • GM free Cymru, UK
 • Confederación de Consumidores y Usuarios, Spain
 • Ingeniería sin Fronteras Andalucía, Spain
 • Ecologistas en Acción, Spain
 • CEEweb for Biodiversity, Hungary
 • Plataforma Rural / Alianzas por un Mundo Rural Vivo, Spain
 • Red de Semillas, Spain 
 • Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos, Spain 

Funders acknowledgement

About the Stop the Crop campaign

This website and film present some of the dangers of GM-crops, and call for people across Europe and beyond to take action to stop them. We need a future of food and farming that benefits people and planet, and not the pockets of big business. We need to stop GM-crops from spreading across Europe. You can sign up for updates and alerts opposite.