Stop the Crop

For a sustainable, GMO-free future

Co jest nie tak z uprawami GMO?

Uprawa roślin GMO powoduje ogromny wzrost stosowania herbicydów, rozwój mono-kulturowych praktyk rolniczych i podwyższenie kosztów w całym łańcuchu żywnościowym. Skutki społeczne, środowiskowe i gospodarcze są poważne - drobni rolnicy tracą ziemię i środki do życia, co nie pozwala na złagodzenie ubóstwa.
 

Opozycja publiczna sprawia, że do tej pory rośliny GMO nie są powszechne w Europie. Małe ilości kukurydzy GMO są uprawiane, głównie w Hiszpanii, na paszę dla zwierząt. Jednak agrobiznes złożył dziesiątki podań o uprawę liczych roślin GMO w Unii Europejskiej, a Komisja Europejska będzie w tym roku rozpatrywać wznowienie rozmów nad zatwierdzeniem 25 nowych upraw GMO. Dotyczy to albo roślin  odpornych na herbicyd Roundup, albo produkujących toksyny owadobójcze. Są to odmiany genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, soi i buraków cukrowych. Rośliny te stanowią poważne zagrożenie dla zrównoważonego rolnictwa w Europie, dla naszego prawa do wyboru i dla środowiska.

Większość upraw GMO należy do jednej z dwóch kategorii: są one albo odporne na  chemiczne środki chwastobójcze, albo są zaprojektowane do wytwarzania środków owadobójczych w samych roślinach. Uprawa roślin odpornych na herbicydy powoduje wzrost ich użycia (i kosztów dla rolników);  przyczynia się  do problemów środowiskowych i zdrowotnych, dotykających ubogie społeczności, mieszkające w pobliżu dużych gospodarstw GMO w krajach rozwijających się, jak również powoduje zanieczyszczenie środowiska. Rośliny owadobójcze bezustannie wytwarzają toksyny, nawet gdy nie są one konieczne, co może zdziesiątkować inne owady,  pożyteczne dla środowiska.

Kontrola korporacji

Rośliny GMO są opatentowane - badania, hodowla i ostatecznie cały łańcuch żywnościowy upraw GMO są kontrolowane przez kilka międzynarodowych firm, takich jak Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer i Dow. Rynek GMO jest napędzany przez pożądanie zysku, ktory zapewnia tym korporacjom sprzedaż herbicydów  i nasion. Tradycyjne rośliny i lokalne odmiany w połączeniu z nowoczesnymi technikami uprawy są zawsze tańsze i lepiej dostosowane do warunków lokalnych.

Trwałe zanieczyszczenie

Uprawa i handel roślin GMO powoduje wzrost kosztów nie tylko dla rolników, ale również dla firm ekologicznych i konwencjonalnych produkujących żywność i pasze. Koszty izolacji nasion, upraw i żywności odmian genetycznie zmodyfikowanych w celu uniknięcia zanieczyszczenia są ponoszone przez producentów tradycyjnych. Jest to absolutnie niesprawiedliwe, przerzucając ciężar ekonomiczny na ofiarę, a nie – na winowajcę.

Uprawy GMO nie są rozwiązaniem w walce z głodem i ubóstwem

Obietnice producentów, że rośliny GMO są panaceum na rosnące światowe problemy społeczne, to czysty mit: żadna z komercyjnych upraw GMO nie posiada zwiększonej wydajności, tolerancji  na zasolenie, wartości  odżywczej lub innych "pożytecznych" cech. Uprawy GMO są ograniczone do kilku krajów o wysoko uprzemysłowionym sektorze rolniczym i są tam uprawiane dla zyskownej sprzedaży na rynku światowym do produkcji tkanin, paszy i paliwa, a nie – dla żywienia ludzi.

Zdecydowana większość społeczeństwa europejskiego uznała, że jedyna wartość dodana roślin GMO to tylko dodatkowe zagrożenie dla środowiska i zdrowia. Kilka europejskich rządów wydało zakaz uprawy roślin GMO. Istnieją obszary wolne od GMO w prawie każdym kraju europejskim, w niektórych dotyczy to prawie całej powierzchni. Wszystkie wiodące europejskie supermarkety i firmy spożywcze wycofały żywność zawierającą składniki GMO ponad 10 lat temu. Ponieważ Komisja Europejska rozważa otwarcie drzwi Europy do dalszej uprawy roślin GMO, strony te przedstawiają niektóre z niebezpieczeństw i argumentują na rzecz rolnictwa, które zapewnia środki do życia i zdrową żywność dla ludzi, chroni bioróżnorodność i nie zanieczyszcza środowiska.

About the Stop the Crop campaign

This website and film present some of the dangers of GM-crops, and call for people across Europe and beyond to take action to stop them. We need a future of food and farming that benefits people and planet, and not the pockets of big business. We need to stop GM-crops from spreading across Europe. You can sign up for updates and alerts opposite.