Stop the Crop

For a sustainable, GMO-free future

Wat is er mis met ggo’s?

Waar ggo’s zijn, vind je steevast ook sterke toenames in het gebruik van herbiciden, de uitbreiding van monoculturen en stijgende kosten voor de hele voedselketen. De gevolgen op sociaal, ecologisch en economisch vlak zijn bezwarend – met kleinschalige boeren die hun land en inkomen verliezen en armoede die alleen maar erger wordt.

Dankzij publieke weerstand heeft de Europese Unie tot nu toe ggo’s sterk tegengehouden. Vooral in Spanje vind je ggo’s, die verbouwd worden voor veevoeder. De landbouwindustrie heeft nu echter tientallen aanvragen ingediend om meer ggo-gewassen te mogen verbouwen in de Europese Unie. De Europese Commissie zal dit jaar de onderhandelingen heropstarten om zo’n 25 ggo-gewassen toe te laten. Deze gewassen zijn ofwel resistent tegen de herbicide RoundUp of ze produceren zelf insecticiden. Er zitten ggo-maïs, ggo-soja en ggo-suikerbiet bij. Deze gewassen vormen een enorme bedreiging voor duurzame landbouw in Europa, voor het recht om zelf onze voeding te kiezen en voor het milieu.

De meeste ggo-gewassen vallen onder één van de volgende twee categorieën. Ze zijn ofwel gemaakt om chemische herbiciden te weerstaan, of ze moeten juist zelf insecticiden produceren. Bij het eerste type is al ruim aangetoond dat ze het gebruik van herbiciden juist doen stijgen, waardoor boeren meer kosten hebben. Deze giftige herbiciden veroorzaken bovendien ernstige gezondheidsproblemen en vervuilen het leefmilieu. Dat zien we nu al vaak gebeuren in ontwikkelingslanden, waar arme gemeenschappen soms vlakbij ggo-velden wonen. Het tweede type ggo-gewassen produceert dus insecticiden, ook wanneer deze niet nodig zijn. Deze insecticiden maken ook insecten kapot die zeer nuttig werk leveren.

Het geld beslist

Ggo-gewassen krijgen een patent, waardoor slechts enkele grote multinationals exclusief controle hebben over het onderzoek en de ontwikkeling van ggo’s. Zo krijgt een handvol multinationals zoals Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer and Dow, controle over de hele voedselketen. Deze multinationals willen natuurlijk zoveel mogelijk verkopen en winst maken, dus zij zijn er op uit om hun zaden en herbiciden maximaal te verkopen. Traditionele gewassen en lokale variëteiten, die vaak al eeuwen meegaan en prima groeien, zijn zonder twijfel goedkoper en democratischer. Gecombineerd met moderne plantveredeling zijn deze natuurlijke gewassen het beste aangepast aan lokale omstandigheden.

Wie betaalt de kost van ggo’s

Het telen en verhandelen van ggo-gewassen maakt het niet enkel duurder voor boeren, maar ook voor gangbare en biologische bedrijven die betrokken zijn bij de hele voedselketen. Het kost enorm veel geld om te zorgen dat de natuurlijke zaden, gewassen en voeding gescheiden blijven van de ggo-varianten. Die kost moeten de bedrijven dragen die juist geen ggo’s gebruiken. Dat is fundamenteel oneerlijk, want in feite plaatsen we hier de last bij het slachtoffer en niet bij de vervuiler.

Ggo’s zijn geen oplossing voor honger of armoede

De hele ggo-industrie belooft dat ggo-technologie een oplossing is voor wereldwijde honger en armoede. Dat is echter een grote fabel, want er is nog steeds geen enkel commercieel ggo-gewas dat zouttolerant is, betere oogst geeft, betere voedingswaarde biedt of andere ‘goede’ eigenschappen heeft. Ggo-gewassen beperken zich tot enkele landen waar de landbouwsector zeer geïndustrialiseerd is. Deze landen verkopen hun grootschalig geteelde ggo-gewassen voor harde cash op de wereldmarkt, waar deze gewassen dienen voor textiel, veevoeder, biodiesel. Niet om mensen te verlossen van hun honger of armoede.

De grote meerderheid van de Europese burgers geeft aan dat ze de meerwaarde van ggo-gewassen niet zien zitten. Ze zien enkel bijkomende risico’s voor de gezondheid en het milieu. Meerdere Europese regeringen hebben de teelt van ggo’s al verboden. Er zijn ggo-vrije zones in bijna elk Europees land, soms verklaren volledige landen zich zelfs ggo-vrij. Alle grote Europese supermarkten gooiden zo’n tien jaar geleden al hun ggo-voeding uit de rekken. Nu dat de Europese Commissie onder druk van de grote ggo-multinationals op het punt staat om ggo-gewassen wel toe te laten, moeten we opnieuw stilstaan bij de gevaren van ggo’s. Voor een mooie toekomst, moeten we juist naar gezonde voeding die gegarandeerd veilig is en boeren een eerlijk inkomen geeft. We willen naar een landbouw die mensen en biodiversiteit beschermt en het milieu niet vervuilt.

About the Stop the Crop campaign

This website and film present some of the dangers of GM-crops, and call for people across Europe and beyond to take action to stop them. We need a future of food and farming that benefits people and planet, and not the pockets of big business. We need to stop GM-crops from spreading across Europe. You can sign up for updates and alerts opposite.