Stop the Crop

For a sustainable, GMO-free future

Hvad er der galt med GM-afgrøder?

Hvor som helst de dyrkes, er GM-afgrøder skyld i massive stigninger af brugen af herbicider, udvidelsen af monokulturelle landbrug og øgede omkostninger i alle dele af fødevareforsygningskæden. De resulterende sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser er alvorlige – medvirkende til at små landbrug mister deres jord og levebrød, og samtidig formår GM-afgrøderne ikke at mindske fattigdom.  

Offentlig modstand har indtil videre betydet, at GM-afgrøder ikke er udbredte i Europa. Noget GM-majs dyrkes til foder, hovedsagligt i Spanien. Imidlertid har agroindustrien indgivet adskillelige ansøgninger om at dyrke mange flere GM-afgrøder i Europa, og Europa-Kommissionen vil i år overveje at genoptage forhandlinger om at godkende dyrkningen 25 nye GM-afgrøder. Disse er enten resistente overfor herbicidet RoundUp eller producerer insekticider og omfatter sorter af GM-majs, -soja og -sukkerroe. Disse afgrøder udgør en stor trussel mod bæredygtigt landbrug i Europa, vores ret til at vælge og miljøet.  

De fleste GM-afgrøder falder under én af to kategorier. De er enten manipulerede til resistens overfor kemiske herbicider, eller de er manipulerede til selv at producere insekticider. Herbicid-tolerante afgrøder øger brugen af herbicider, medfører øgede omkostninger for landmanden, genererer miljø- og sundhedsmæssige problemer, påvirker fattige samfund tæt på store GM-landbrug og medfører forurening. Insekticidproducerende afgrøder producerer konstant giftstoffer, selv når de ikke er nødvendige og dræber vilkårligt insekter, som er gavnlige for miljøet. 

Multinational kontrol

GM-afgrøder er patentbeskyttede – hvilket tillader forskning, planteforædling og i sidste ende hele fødevarekæden at blive kontrolleret af få multinationale selskaber som Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer og Dow. GMO-markedet er drevet af disse selskabers ønske om at sælge herbicider ligeså vel som såsæd i deres aggressive jagt på profit. Traditionelle afgrøder og lokale sorter sammen med moderne planteforædling er uden undtagelse billigere og bedre tilpassede lokale forhold.

Vedvarende forurening

Dyrkningen og handlen med GM-afgrøder tilføjer ikke kun omkostninger for landmændene, men også for selskaber i den økologiske og konventionelle fødevare- og foderforsygningskæde. Omkostningerne forbundet med at holde frø, afgrøder og fødevarer adskilte fra GM-sorter, for at undgå forurening, er pålagt de producenter, der ikke anvender GMO'er. Dette er grundlæggende uretfærdigt – principielt at lade offeret bære den økonomiske byrde og ikke forureneren.

GM-afgrøder løser ikke sult og fattigdom

De fortsatte løfter fra GMO-industrien om GM-afgrøders muligheder for at løse verdens voksende sociale problemer er en myte: der findes stadig ikke en eneste kommerciel GM-afgrøde med øget udbytte eller salttolerance, forbedret næringsindhold eller andre “fordelagtige” egenskaber. GM-afgrøder er begrænset til en håndfuld lande med højt industrialiserede landbrugssektorer – hvor GM cash crops bliver dyrket for at blive solgt på verdensmarkedet som tekstiler, foder eller brændstof og ikke som fødevarer.  

Størstedelen af Europas offentlighed har erkendt, at GM-afgrøder ikke tilfører nogen merværdi – men kun miljø- og sundhedsmæssige risici. Flere europæiske regeringer har indført forbud mod dyrkningen af GM-afgrøder. Der er GMO-fri zoner i næsten alle europæiske lande, hvor af nogle lande er næsten helt dækkede af zonerne. Alle førende europæiske supermarkeder og fødevarevirksomheder udfasede fødevarer indeholdende GM- ingredienser for mere end 10 år siden. Mens Europa-Kommissionen overvejer at åbne døren for yderligere dyrkning af GM-afgrøder i Europa, fremlægger disser side nogle af farerne forbundet med dette – og argumenterer for fødevarer og landbrug som giver eksistensgrundlag og sunde fødevarer til mennesker, beskytter vores biodiversitet og ikke forurener miljøet.      

About the Stop the Crop campaign

This website and film present some of the dangers of GM-crops, and call for people across Europe and beyond to take action to stop them. We need a future of food and farming that benefits people and planet, and not the pockets of big business. We need to stop GM-crops from spreading across Europe. You can sign up for updates and alerts opposite.